fbpx

วิธีดูขนาดฟิลเตอร์

ขนาดของฟิลเตอร์ คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเลนส์จะเป็นตัวเลขเพียงแค่ค่าเดียว แบบนี้ Ø52mm 

แต่ถ้าเป็นเลขที่เป็นช่วง 18-55mm หรือมีค่า f ติดมาด้วยเช่น 50mmf1.8 จะเป็นทางยาวโฟกัสของเลนส์ 

ซึ่งขนาดฟิลเตอร์ของร้าน Whappen มีครอบคลุมขนาดมาตรฐานมากถึง 13 ขนาด

37mm   39mm 40.5mm   43mm 46mm 49mm  52mm 55mm 58mm   62mm 67mm 72mm 77mm

  1. ดูขนาดจากหน้าเลนส์ หรือ ด้านข้างของเลนส์
    โดยส่วนมากเลนส์ทั่วไปจะบอกขนาดฟิลเตอร์อยู่ด้วยกัน 2 ที่หลักๆ คือ บริเวณขอบด้านหน้าหรือด้านข้างของเลนส์ จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเลนส์บอกอยู่หลังสัญลักษณ์นี้ Ø
  1. ดูขนาดจากฮู้ด หรือฝาปิดเลนส์
    ฮู้ดหรือฝาปิดเลนส์ที่ใส่กับเลนส์แต่ละตัวจะเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเลนส์ จึงสามารถใช้บอกขนาดฟิลเตอร์ได้
  1. ใช้ไม้บรรทัดวัด
    ถ้าหากเลนส์ตัวนั้นไม่มีค่าขนาดฟิลเตอร์บอกจริงๆ เราก็ยังสามารถวัดขนาดของฟิลเตอร์ได้โดยการวัดจากด้านหน้าของเลนส์ โดยอ้างอิงจากขอบเกลียวของเลนส์ไปถึงขอบด้านในอีกฝั่งก็จะได้ขนาดฟิลเตอร์ของเลนส์นั้นๆ