fbpx

Showing all 2 results

จะทนใช้สายกล้องที่บาดคอ!! อยู่ทำไม เปลี่ยนมาใช้สายคล้องกล้อง Whappen สิส่วนใหญ่แล้วสายกล้องใช้ได้กับกล้องทุกรุ่นที่มีรูสำหรับใส่สายคล้องไม่ว่าจะเป็น compact, mirrorless, dslr, กล้องโปร, กล้องฟรุ้งฟริ้ง, กล้องฟิล์ม, กล้องวีดีโอ, กล้องเพื่อน, กล้องแฟน ฯลฯ ใช้ด้วยกันได้หมด